Brigo

Brigo får dina produkter att hända

Publicerad

Nyheter

Brigo får dina produkter att hända

För exakt 20 år sedan möttes Brigos grundare Thomas Ingvast och Eddie Andrén för första gången. Det tog inte lång tid innan de bestämde sig för att slå sina kompetenser ihop och göra något tillsammans. Ett år senare, år 2002, grundades Brigo. Med Eddies erfarenhet av att jobba med specialproduktion i korta serier med många underleverantörer, i kombination med Thomas erfarenhet av att styra och effektivisera produktionsflöden, växte idén fram om att skapa specialutformade produkter unikt framtagna till kunden genom att koordinera ett gediget nätverk av leverantörer. Något som så här 20 år senare visade sig vara en mycket god idé.

På Brigo handlar allt om goda idéer. Det är de goda idéerna som i slutet blir en bra produkt. Men det krävs lite mer än så för att komma dit. Det krävs en stor förståelse för produktionsprocesser, en stark leveransförmåga och vilja att få produkten att hålla i det långa loppet. Brigo har i 20 år utvecklat, producerat och levererat kundunika produkter hela vägen från idé till butik. Vår mångåriga erfarenhet av att skapa specialutformade produkter i kombination med vår passion för att lösa svåra utmaningar gör att vi tänker att ingenting är omöjligt för oss. Vi får dina produkter att hända, helt enkelt.

En trygg partner vid din sida

Brigo är inte en traditionell leverantör, vi är en partner som är med dig på hela resan. Vår affärsidé är att göra den bästa produkten för kunden, tillsammans med kunden – vad som än krävs. Hos oss är varje leveransprojekt och kundsamarbete unikt. Varje projekt har en egen organisation och leverantörer och leveranskedjor som är unika för projektet. Vi inkluderar allt som behövs i varje projekt, som projektledning, produktutveckling, produktion, logistik och support. Vår tekniska expertis är med redan från start för att säkerställa optimal design för bästa möjliga produktion, det skapar en kostnadseffektiv process och gör att slutprodukten kan levereras på det smartaste sättet och användas på bästa sätt av slutkund.

– De roligaste jobben är de när vi kommer in tidigt i kundens process och utvecklar en lösning tillsammans, genom ett aktivt samarbete och med ett ömsesidigt förtroende. Vi coachar med den kunskap och den tekniska expertis vi har och tillsammans med kund växer det fram en produkt som vi sen ser till att leverera. Tack vare vår leveransförmåga har vi har fått ett bra rykte i branschen. Vi ser till att våra kunders produkter händer, säger Thomas.

– Vi går igång på och presterar som bäst när vi möter kluriga utmaningar. Vi är lite som en schweizisk armekniv när det kommer till att lösa problem. Visirprojektet är ett bevis på det. Jag tror att ingen annan leverantör i den här delen av världen har levererat så många ansiktsvisir som vi har gjort, vi har levererat långt över 10 miljoner visir. Detta trots att vi befann oss mitt i en rådande pandemi med underleverantörer som stängde ner, gränser som stängdes och container- och flygtransporter som upphörde, säger Eddie.

Med ansvar i alla led

Tack vare ett gediget leverantörsnätverk är vi inte begränsade till ett visst material eller en viss maskin. Det gör att vi kan betrakta hela livscykeln ur ett holistiskt perspektiv: vi kan titta på vilka material vill vi använda, hur vi kan göra så att produkten håller länge, hur den ska transporteras, hur den ska lagras, hur den ska användas, hur den ska skapa nytta, hur den kan ge så lite spill som möjligt och hur den ska återvinnas på slutet. Eftersom vi styr processen kan vi göra skillnad i alla led, vi kan ställa om snabbt och minska miljöpåverkan. Det innebär även att vi kan skala upp och ner produktionen enligt efterfrågan. Skulle efterfrågan gå upp kan vi enkelt skala upp produktionen och hitta lämpliga leverantörer och säkra materialtillgång. Skulle efterfrågan sedan minska igen kan vi lika enkelt skala ner. Det är den flexibiliteten som gör att Brigo tillsammans med kunden kan hitta och ta fram den bästa lösningen.

– När vi går in i ett projekt med kund måste vi alltid förstå kundnyttan. Vi investerar i samarbetet med kunden utan att kräva någonting tillbaka, förutom att även kunden investerar med sitt engagemang i projektet givetvis. Med vår erfarenhet ser vi ofta möjligheter som kunden missar. Vi coachar våra kunder och öppnar ständigt upp för nya möjligheter, avslutar Thomas.

Vill du veta mer? Läs mer om vår historia och våra byggstenar här

eller kontakta oss här

”Vi strävar alltid efter att bli bättre”

Publicerad

Nyheter

Hur blir vi bättre? Hur tar vi nästa steg? Det är frågor vi ställer oss själva dagligen. I och med projektet Produktionslyftet har vi under 18 månader haft möjlighet att fördjupa oss i dessa frågor för att komma i mål som en bättre och effektivare organisation.

Produktionslyftet är ett omfattande program med syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. I vårt fall har det inneburit att vi som organisation nu är bättre på att fördela ansvaret och på så sätt kan ta både snabbare och bättre beslut. Under de år som vi deltagit i Produktionslyftet har tio av våra medarbetare vidareutbildat sig inom Lean. Det har också inneburit att vi haft möjlighet att i detalj bryta ner och förbättra varje del i projektarbetet. Detta har bl.a. resulterat i ”Brigoboken”, en ambitiös dokumentation av hela vårt produktionssystem.

Läs artikel om Brigo på Produktionslyftet.se här.

STOLT SPONSOR