Ansiktsvisir – Bioplast

Ansiktsvisir som täcker ansiktet och skyddar mot droppar och stänk. Visiret är lämpligt för användning inom sjukvården som skydd mot droppsmitta. Visiret är typtestat och certifierat enligt EN166 kategori II för personlig skyddsutrustning. Visiret är avsett för personligt bruk, det finns ett namnfält för att markera visiret med ett namn eller annan beteckning.

Ansiktsvisiret kan rengöras med alkohol eller desinfektionsmedel. Lägre CO2-avtryck – tillverkad av bioplast. Levereras i multipack, icke steril.

For orders or more information:

or log in to our Customer service portal

Förbättrad konstruktion som kan rengöras och återanvändas många gånger. Produkten är tillverkad av flera material vilket gör materialåtervinning komplicerat, produkten är väl lämpad för energiåtervinning. Skyddsmaterial inom hälsa och vård skickas normalt för förbränning på grund av risken för att de kan vara smittsamma. För att minska utsläppen av fossil koldioxid är skyddet i högsta möjliga mån tillverkat av bioplaster som produceras från förnybara källor. Denna teknik utvecklas och förbättras ständigt när användningen av bioplast ökar. Över 30% av produkten kommer från förnybara källor. Användningen av bioplaster är det bästa sättet att minska produktens bidrag till det ökade halten av koldioxid i atmosfären.

  • Ergonomiskt
  • Låg produktvikt och mjukt skum som andas
  • Minskad risk för irriterad hud eller värmeutslag
    Minskad risk för tryckmärken eller nötning
  • Justerbart styvt huvudband
  • Skölden förblir på plats även under snabba rörelser
  • Minskat behov av att justera under användning
  • Bra optiska egenskaper

Om plast och bioplast

Plast är inte ett material utan många olika material med olika egenskaper. Plast är därför indelat i grupper och har beteckningar som PP, PE, PET etc. Plast kan vara hårt, mjukt, tufft eller sprött. Vissa plaster kan brytas ned i naturen, andra är mycket beständiga och hållbara. Gemensamt för all plast är att den består av kolväteföreningar som är förbundna i långa kedjor genom polymerisation. Dessa kolväteföreningar kommer traditionellt från olja eller naturgas. När vi pumpar upp fossilt material från marken, som sedan förbränns, ökar halten av koldioxid i atmosfären. Detta gäller inte bara bensin och diesel utan även plast tillverkat av fossila material som används och sedan förbränns. Förenklat finns det två sätt att minska mängden koldioxid som plast bidrar med; a) Minska förbränningen genom att återanvända plast b) Gör plasten från biologiskt material. Biologiskt material kommer från växter som genom fotosyntes omvandlar koldioxid från atmosfären till dextros och syre som näringsämnen för deras celler. Olika typer av plast har olika möjligheter att tillverkas av biologiskt material. Vissa plaster kan tillverkas helt med biologiska råvaror medan andra kan använda biologiskt material för vissa delar. Teknik utvecklas ständigt, eftersom efterfrågan på bioplast ökar.

Need more information?

Please contact us to order or if if you have any further questions..

Contact us

STOLT SPONSOR