Body:

Integritetspolicy

På Brigo bryr vi oss om dig och i denna policy beskriver vi hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter. Vi vill att du skall känna dig lugn och trygg när du är i kontakt med oss eller använder våra tjänster.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av dessa?
En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer samt e-postadress, men även uppgifter som IP-adress eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som kan användas tillsammans för att identifiera dig som person är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av dessa, till exempel; insamling, lagring, analys och registrering.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Brigo AB, organisationsnummer 556628-3544 på Kryptongatan 20 i Mölndal är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på korrekt och lagligt sätt.

Hur får Brigo tag på dina uppgifter?
Vi får personuppgifter om dig när du;

  • Skickar mail till oss
  • När du skickar ärenden till vår kundtjänst
  • När du besöker vår hemsida
  • När du registrerar dig på vår kund eller leverantörsportal
  • När du beställer varor av oss

Vad är cookies?
Vi använder så kallade cookies på våra hemsidor. Det gör vi för att hemsidan skall fungera bättre och för att känna igen dig när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som webbservern lagrar på din dator och som den sedan kan läsa, på så sätt kan våra hemsidor komma ihåg vem du är när du klickar mellan olika sidor.
Cookies kan inte användas för att komma åt, läsa eller på någon annat sätt ändra någon annan information på din dator.
De flesta webbläsare är från början inställda för att acceptera cookies. Om du vill kan du ändra inställningarna i din webbläsare till att inte acceptera cookies eller bara acceptera cookies från vissa webbplatser.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, adress, köphistorik och annan information som är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig.
När du besöker vår hemsida eller använder våra kund och leverantörsportaler på Internet så samlar vi in din IP-adress och tidpunkt för besöket. Vi använder också Google Analytics för att samla in statistik och för att kunna förbättra våra tjänster och portaler.

Varför behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar dina uppgifter för att;

  • Kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
  • De dig bra service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster för samarbete.
  • Hantera och administrera dina frågor och beställningar i vår kundtjänst.
  • Kunna avgöra om dina inloggningsuppgifter används av någon annan.
  • På vilket sätt har Brigo rätt att behandla dina uppgifter?

Brigo har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan också behövs behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar eller förordningar, till exempel bokföringslagen.
I det fall vi inte har annan laglig grund för behandling av dina personuppgifter så kommer vi be om ditt samtycke. Om det blir aktuellt så kommer du få tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av behörig personal på Brigo och i vissa fall av våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vart lagras mina personuppgifter?
Vi strävar efter att bara hantera dina personuppgifter inom EU/EES. I det fall vi använder tjänster eller produkter som innebär att dina uppgifter förs utanför EU/EES så görs det enbart för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. I de fall detta blir aktuellt ser vi till att hanteringen av dina uppgifter görs med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig eller för att uppfylla krav i andra lagar och förordningar, till exempel bokföringslagen.
Vi gallrar information senast efter tre år om den inte omfattas av bokföringslagen som kräver att vi sparar sju år.

Hur skyddar Brigo dina uppgifter?
Vi bedriver ett kontinuerligt säkerhetsarbete för att skydda våra informationssystem. Därför vidtar vi alla lämpliga åtgärder, både tekniska och organisatoriska, som vi bedömer krävs för att skydda dina personuppgifter.
Till exempel så använder vi SSL för att kryptera web trafiken på våra portaler och ditt lösenord som du angivit på våra portaler sparas aldrig i klartext och kan inte läsas av oss eller någon annan.

Vilka rättigheter har jag som fysisk person?
I korthet så har du följande rättigheter;

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter

Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka uppgifter vi har så kan du begära att få ett utdrag på informationen. För att vi skall veta att det är rätt person som begär informationen så skall din begäran vara skriftlig, undertecknad och innehålla dina kontaktuppgifter.

Du har rätt att få rätta information

Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga så har du rätt att få dem korrigerade, du kan när som helst ta kontakt med oss och begära att vi rättar dina uppgifter.

Du har rätt att bli bortglömd
Du har rätt att begära att vi skall radera dina personuppgifter. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifter eftersom vi måste uppfylla andra lagar och krav, till exempel bokföringslagen. I vissa fall kan det vara teknisk svårt att radera information och då kan vi istället ändra den så att den blir anonymiserad.

Du har rätt att begränsa
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att göra invändningar

Du kan när som helst göra en invändning mot behandling av dina personuppgifter som inte grundar sig på ett berättigat intresse hos Brigo AB.

Du har rätt att flytta information

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som du har gett oss. Dessa uppgifter skall ges i ett format som är allmänt använt som läsbart. Du har rätt att skicka denna information vidare till annan personuppgiftsansvarig.

Vem kontaktar jag med frågor?
Kontakta vår kundtjänst med dina frågor så skall vi göra vårt bästa för att svara på dem.
Vi nås på order@brigo.se eller via telefon +46 31 891800, menyval 1.

Denna integritetspolicy gäller från och med 22 maj, 2018 och ersätter alla tidigare versioner.