We make products happen

Brigo är ett tjänsteföretag som levererar kundunika produkter och koncept. Skillnaden mellan Brigo och traditionella underleverantörer är att Brigo alltid har produkt- och kundfokus. För oss är processen och materialen sekundära. Detta gör att Brigo kan leverera bredare produktlösningar, som spänner över flera teknikområden och som skapar större nytta och flexibilitet för dig som kund.

100% kundfokus

Vi har medvetet valt att ha en bred och generell kompetens för att kunna jobba helt kundfokuserat och förutsättningslöst.  Våra underleverantörer som alla har specialkompetens inom respektive område involverar vi redan i utvecklingsfasen. På samma sätt är ofta kundens egen eller externa designer med i projekten.

Kontakta oss