Om oss

Brigo utvecklar, projektleder och tillverkar, - vi är din ansvarsfulla och kreativa partner, som får dina produkter att hända.

Vår historia

Brigos grundare, Eddie och Thomas, träffades 2001. Eddie arbetade på Space, ett företag som producerade mässinredning och montrar, med andra ord specialproduktion i korta serier med korta ledtider och många underleverantörer.

Thomas arbetade på Sigma och byggde datasystem för att styra och effektivisera produktionsflöden för en mändg olika företag. Efter ett år fick de idén att starta ett gemensamt företag. De ville kombinera sin expertis, med att tillverka kundunika produkter genom ett nätverk av leverantörer.

Sedan dess har Brigo vuxit. Människor med olika bakgrund och personligheter har börjat och medverkat till att bygga företaget till vad det är idag. Vårt tankesätt är då som nu, att varje projekt är unikt och flexibelt, och kan drivas oberoende av processer. Vi fokuserar helt på kundens behov när vi utvecklar och tillverkar produkter.

 

Innovativt och personligt – på lång sikt

Vi vill att du ska lyckas. Och samtidigt vill vi känna glädje i vårt dagliga arbete och må bra. Lyckligtvis går detta hand i hand, och Brigo som affärsmodell kan beskrivas som ett hus, där vårt sätt att arbeta är grunden och den personliga kontakten är hjärtat i vårt företag.

Från det har vi identifierat fyra byggstenar:

  • kundvärde – smartare lösningar, innovation, lönsamhet och ett övergripande ansvar kan du förvänta dig av oss. I samarbetar med Brigo får du möjlighet att producera helt skräddarsydda produkter som skapar bättre lönsamhet för dig. Du får också möjlighet att känna dig säker, vi lägger till alla komponenter som behövs för att produkten ska bli så bra som möjligt.
  • långsiktighet – vi strävar efter långvariga relationer, både internt och med våra leverantörer och med dig som kund. Varje uppdrag kräver att vi investerar tid i kunskap, i verktyg och i arbetsmetoder samt ett helhjärtat engagemang, samt arbetar med ett kontinuerligt lärande och förfining av alla processer. Det är på lång sikt dessa investeringar ger avkastning.
  • innovation – alla produkter kan tillverkas på mer än ett sätt. Brigo utforskar alla möjligheter att hitta den bästa lösningen, alltid i nära samarbete med dig som kund och med våra leverantörer. Vår uppgift är att leda och strukturera projektet, se möjligheterna och få det att hända, oavsett om det är en ny produkt eller en befintlig som behöver förbättras.
  • personligt – Brigos affärsidé bygger till stor del på att arbeta i nätverk. Goda personliga relationer, internt och externt, är avgörande för företagets framgång. Vi bryr oss om våra kollegor, kunder och leverantörer. Vi visar omtanke, lyssnar på alla åsikter och gläder oss över andras framgång. Och samtidigt är vi opretentiösa och låter kunden ta äran för att resultatet blir perfekt.

Vårt arbetssätt

Brigo är din partner, men det är ditt varumärke och din produkt som syns och är i fokus. Vår verksamhet handlar nästan uteslutande om kontraktstillverkad produktion på uppdrag av andra företag, och våra egna produkter är få.

Detta skiljer oss från många mer traditionella leverantörer. Våra blickar är riktade mot dig och din produkt, mot processen och materialen, vilket innebär att vi kan leverera lösningar som spänner över flera teknologiområden.

I det dagliga arbetar vi enligt Lean, en filosofi och ett tankesätt som innebär att ständigt ifrågasätta och utvecklas. Det är ett strukturerat sätt att arbeta med anpassade rutiner för olika uppgifter. Lean handlar också om att eliminera slöserier, som överproduktion, onödiga transporter och omarbetning.

Metoden låter oss dra nytta av all kreativitet och kunskap som finns i huset innehar och har inverkan på både leverantörer, ledarskap och på våra anställda.

Våra leverantörer är en viktig del av Brigo. Vi väljer noggrant vem vi arbetar med, bygger långsiktiga relationer och förtroende för varandra, vilket resulterar i ett starkt kvalitativt produktionssystem.

Ledarskap enligt Lean inkluderar att stödja, uppmuntra och utmana, träna, coacha och leda alla mot företagets mål och visioner. Alla våra ledare, från chefer till handledare till all personal på Brigo med ett visst ansvarsområde, är på plats där det händer. De är närvarande, tillgängliga och har god processkunskap.

Våra goda anställda – de är Brigo! Som ständigt utvecklar företaget och bidrar till vår entreprenörsanda på alla nivåer. Deras öppensinnade och genuina engagemang gör att alla trivs och har kul på jobbet.

STOLT SPONSOR