Body:

”Vi strävar alltid efter att bli bättre”

30 maj, 2018

Läs vidare

Hur blir vi bättre? Hur tar vi nästa steg? Det är frågor vi ställer oss själva dagligen. I och med projektet Produktionslyftet har vi under 18 månader haft möjlighet att fördjupa oss i dessa frågor för att komma i mål som en bättre och effektivare organisation.

Produktionslyftet är ett omfattande program med syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. I vårt fall har det inneburit att vi som organisation nu är bättre på att fördela ansvaret och på så sätt kan ta både snabbare och bättre beslut. Under de år som vi deltagit i Produktionslyftet har tio av våra medarbetare vidareutbildat sig inom Lean. Det har också inneburit att vi haft möjlighet att i detalj bryta ner och förbättra varje del i projektarbetet. Detta har bl.a. resulterat i ”Brigoboken”, en ambitiös dokumentation av hela vårt produktionssystem.

Läs artikel om Brigo på Produktionslyftet.se här.