Body:

Kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO-9001, ISO-14001 och ISO-45001 vilket innebär att vi har höga krav på både kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa.

Vår affärsidé är att erbjuda utveckling, tillverkning och distribution av kundunika produkter. Detta erbjuder vi till marknadsledande företag i huvudsak inom Sverige men med internationell verksamhet.

Vi arbetar efter ett verksamhetssystem som alla anställda hela tiden är delaktiga i att förbättra.

Våra verksamhetsmål mäts och utvärderas regelbundet för att på ett strukturerat sätt påverka vårt arbetssätt och våra rutiner. På detta sätt styr vi vår verksamhet mot vår vision och våra mål.

      

STOLT SPONSOR