Kontraktstillverkning & produktutveckling

Brigo är er ansvarsfulla partner när det kommer till kontraktstillverkning och produktutveckling, en innovativ källa till kompetens i ert projekt, en erfaren tillverkare och distributör.

På Brigo fokuserar vi på kontraktstillverkning och produktutveckling och tar fullt projektansvar – från ritbordet, genom produktion till leverans. Vi lägger till vår tekniska expertis i ett tidigt skede för att säkerställa optimal design för bästa möjliga produktion. Denna tidiga insats skapar också kostnadseffektivitet så att dina slutprodukter kan levereras på det smartaste sättet och användas på bästa sätt av slutkunden. I varje projekt inkluderar vi allt som behövs, som projektledning, produktutveckling, produktion, logistik och support, och för varje projektfas arbetar vi nära dig som kund. De bästa lösningarna är de vi utvecklar tillsammans, genom ett aktivt samarbete och ett ömsesidigt förtroende.

Hur Brigo arbetar med kontraktstillverkning

Med vår kunskap och erfarenhet har vi möjlighet att samordna ett antal skräddarsydda lösningar för varje kontraktsprojekt. Vi utvecklar och effektiviserar produkter, produktion och logistik utan att kompromissa med kvalitet och leverans.

Vår kontraktstillverkning omfattar mekanik, elektronik, textilier, trä, plast, tryck och design, samt systemintegration och hantering av hela leveranskedjan – vi utformar en tydlig plan och nar material klara när ni är redo. Vid behov erbjuder vi också lagerhållning, skräddarsydda kundportaler, genererar rapporter och bistår med kompetensutveckling i projektet.

Vår tillverkning sker enligt en väl utvecklad process, där vi fokuserar på kvalitet och förmågan att leverera. Vi anpassar vårt dagliga arbete i linje med LEAN-metoder, genom standardiserade tillvägagångssätt och att kontinuerligt förbättra våra sätt att arbeta i kvalificerade team för varje projekt.

Med vår omfattande kontraktstillverkning distribuerar vi till marknadsledande företag över hela världen. Vår kundbas spänner över olika branscher, allt från världens ledande biltillverkare till innovativa företag inom möbelindustrin, och vi är certifierade för kvalitets- och miljöledning. Det innebär att vi i varje kontraktstillverkningsprojekt aktivt strävar efter att förbättra Brigo och de lösningar vi levererar – en process som skapar mervärde för dig som kund men också för våra leverantörer, anställda och för samhället.

Vårt huvudkontor, centrallager och monteringsenhet är baserat i Mölndal, Sverige, medan Rostarzewo, Polen, är hem för vår produktion.

STOLT SPONSOR