Osłona twarzy

Osłona twarzy zaprojektowana w celu ochrony twarzy przed kroplami i rozpryskami
cieczy. Ochrona twarzy składa sięz krystalicznie czystej, cienkiej folii z tworzywa sztucznego (PET), regulowanego pałąka z zapięciem oraz piankowej wkładki chroniącej przed kroplami i potem
na twarzy. Przyłbicę można dezynfekować alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi.

For orders or more information:

or log in to our Customer service portal

Wizjer ma szacowany okres trwałości 10 lat i można go przechowywać na przyszłe potrzeby.

Wizjer został przetestowany i zatwierdzony przez Instytut Badawczy RISE w Szwecji zgodnie z normą EN-166 jako środek ochrony indywidualnej należący do kategorii II, co jest wymogiem prawnym dla tego rodzaju ochrony, zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/425.

Norma EN-166 stawia wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej, przejrzystości optycznej i dyfrakcji, ale także etykietowania produktu i dokumentacji.

Nasze wizjery wytrzymują mechaniczne testy obciążeniowe w cieple przy temperaturze +55° C i przy -5°C zimna. Przyłbica ochronna ma również doskonałe właściwości optyczne.

Need more information?

Please contact us to order or if if you have any further questions..

Contact us