Body:

Životní prostředí

Máme certifikát ISO 14001

Otázky životního prostředí jsou pro naši společnost důležité, naším cílem je být vždy vnímáni jako společnost orientovaná na ochranu životního prostředí.

V souladu s národními cíli pro ochranu životního prostředí je naším cílem vyrábět produkty a nabízet služby, které podporují udržitelný ekologický rozvoj.

Neustále sledujeme aktuální zákony a předpisy, rovněž tak další požadavky a vývoj v naší oblasti. Závazky v oblasti ochrany životního prostředí, které se týkají i naší společnosti, považujeme za minimum, které je nutné splnit.

Jsme v kontaktu s našimi zákazníky, dodavateli a úřady a navzájem se informujeme o případných změnách, které jsou důležité v oblasti ochrany životního prostředí.

Veškeré naše činnosti musí vykazovat zlepšení, být preventivní a chránit před emisemi.

Usilujeme také o dobré pracovní prostředí ve všech našich prostorách.

Stejně jako naše cíle v oblasti kvality měříme a vyhodnocujeme i naše cíle v oblasti životního prostředí, což nám umožňuje se jako společnost neustále zlepšovat.