Ochranný obličejový štít – Bio

Ochranný obličejový štít chrání obličej před kapičkami, aerosoly a rozstříknutou kapalinou. Ochranný obličejový štít je vhodný pro použití ve zdravotnictví jako ochrana proti kapénkové infekci. Je testován a certifikován podle normy EN166 jako osobní ochranný prostředek (OOP) kategorie II. Štít je určený pro osobní použití, je zde pole pro označení štítku jménem nebo jiným označením.

Štít lze čistit alkoholem nebo dezinfekčním prostředkem. Nižší uhlíková stopa (CO2) – štít je vyrobený z bioplastu. Dodává se v multi balení, nesterilní.

For orders or more information:

or log in to our Customer service portal

Vylepšenou variantu štítu v bio verzi lze čistit a používat opakovaně. Štít je vyroben z několika materiálů, což znesnadňuje jeho recyklaci, ale je vhodný pro energetické využití. Ochranné pomůcky ve zdravotnictví je obvykle nutné spálit kvůli riziku možné kontaminace.

Z důvodu snížení emisí fosilního oxidu uhličitého se na výrobu ochranného štítu co nejvíce používají bioplasty vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tato technologie se neustále vyvíjí a zdokonaluje se zvyšujícím se využitím bioplastů. Více než 30 % produktu pochází z obnovitelných zdrojů. Používání bioplastů je nejlepší způsob, jak snížit uhlíkovou stopu tohoto produktu a nepřispívat ke zvýšenému množství oxidu uhličitého v atmosféře.

Ergonomie

Nízká hmotnost produktu a měkká prodyšná pěna

  • Snižuje riziko podráždění kůže nebo vyrážky
  • Snižuje riziko otlaků nebo odřenin

Nastavitelný upevňovací pásek

  • Štít drží na místě i během rychlého pohybu
  • Snižuje nutnost upravovat nastavení štítu během používání

Dobré optické vlastnosti

 

O plastech a bioplastech

Plast není jen jeden materiál, ale mnoho různých materiálů s různými vlastnostmi. Plasty se proto dělí do skupin a mají označení jako PP, PE, PET atd. Plasty mohou být tvrdé, měkké, odolné nebo křehké. Některé plasty se mohou v přírodě rozkládat, jiné jsou velmi odolné. Všechny plasty mají jedno společné – tvoří je uhlovodíkové sloučeniny spojené polymerací do dlouhých řetězců. Uhlovodíkové sloučeniny zpravidla pocházejí z ropy nebo zemního plynu. Čerpáním fosilních paliv a jejich následným spalováním se zvyšuje obsah oxidu uhličitého v atmosféře. To platí nejen pro benzín a naftu, ale také pro plasty vyrobené z fosilních materiálů, které se po použití následně spalují. Existují dva způsoby, jak snížit množství oxidu uhličitého: a) snižovat jeho množství opětovným používáním plastů, b) vyrábět plasty z biologických materiálů. Biologické materiály pochází z rostlin, které fotosyntézou přeměňují oxid uhličitý z atmosféry na dextrózu a kyslík jako živiny pro své buňky. Různé druhy plastů mají různé možnosti výroby z biologického materiálu. Některé plasty lze vyrobit zcela z biologických surovin, zatímco u jiných je možné použít biologický materiál jen pro určité části. Technologie se neustále vyvíjí s tím, jak roste poptávka po bioplastech.

 

Need more information?

Please contact us to order or if if you have any further questions..

Contact us