We make products happen

Brigo is a service company that delivers customized products and concepts. The difference between Brigo and traditional suppliers is that Brigo always have product and customer focus. To us, the process and the materials are secondary. This allows Brigo to deliver broader product solutions that span over multiple technology areas and it also creates greater value and flexibility for our customers.

100% kundfokus

Vi har medvetet valt att ha en bred och generell kompetens för att kunna jobba helt kundfokuserat och förutsättningslöst.  Våra underleverantörer som alla har specialkompetens inom respektive område involverar vi redan i utvecklingsfasen. På samma sätt är ofta kundens egen eller externa designer med i projekten.